Tenaga Pendidik & Kependidikan

TAMAR PANGARUNGAN, S.Pd.
NIP : 198507022011012017

KEPALA SEKOLAH

Andi Fahruddin, S.Pd.
NIP : 19910628 201903 1002

WAKIL KEPALA SEKOLAH
GURU IPS & PPKn

Medi Batto Sakke , S.Pd.
NIP : 19870702 2010041001

GURU BAHASA INDONESIA

Oktovianus Rapi, S.Pd.
NIP : 19901027 2019031000

GURU PJOK

Dwi Putri Pasinggi, S.Pd.
NIP : 19930123 2019032000

Guru IPA & Agama Katolik

Rince Tumba Marante, S.Pd.
NIP : 19960704 2019032000

GURU SENI BUDAYA

Ribka Tandiri, S.Pdk.
NIP : 1987041 52019032005

GURU AGAMA KRISTEN

Oktavianus P. Layuk, S.Pd.
NIP : 1969100719950310004

Guru Seni budaya

Tia Resti Tandirano, S.Pd.

GURU MATEMATIKA

Jeni Senda Pabetting, S.Pd.

Guru matematika

Wandika Adi Kaldo, S.Pd.

Guru Agama katolik

Lia Pala'biran, S.Pd.

STAFF TATA USAHA